danas je 29.11.2022

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranuGarancija

19.7.2022, Izvor: Narodne novine

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom

Dostava hraneArhiva

28.4.2021, mr.sc. Koraljka Knezić, dipl.ing.preh.teh., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom

Općenito o deklariranju proizvodaGarancija

28.10.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Darko Graf, dipl.iur., mr.sc. Koraljka Knezić, dipl.ing.preh.teh., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom

Registracija subjekata i objekata u poslovanju s hranom

25.3.2021, Izvor: Ministarstvo zdravstva

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom

Osnovne informacije za subjekte u poslovanju s hranom neživotinjskog podrijetlaArhiva

28.11.2020, Mr.sc. Koraljka Knezić, dipl.ing.preh.teh., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

17.5.2021, Izvor: Narodne novine

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom

Zakonski zahtjevi za označavanje hrane - primjer ambalaže piveGarancija

27.1.2022, mr.sc. Koraljka Knezić, dipl.ing.preh.teh., Izvor: Verlag Dashöfer

Uvoz ekološke (organske) hrane u EU i novosti u 2022.Garancija

27.1.2022, mr.sc. Koraljka Knezić, dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Upotreba prehrambenih aditiva i njihova nužnostArhiva

27.7.2021, mr.sc. Koraljka Knezić, dipl.ing.preh.teh., Izvor: Verlag Dashöfer

Sudska praksa u slučaju prekršajnopravne odgovornosti trgovca za pogreške u deklariranju proizvodaGarancija

28.10.2020, Darko Graf, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom

Što su dopunske djelatnosti na OPG-u?

22.3.2021, Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom

Prehrambeni aditivi - osnovne informacijeArhiva

28.4.2021, mr.sc. Koraljka Knezić, dipl.ing.preh.teh., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

17.5.2021, Izvor: Narodne novine

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom

Ciljevi i načela ekološke proizvodnjeArhiva

28.1.2021, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivredeGarancija

28.9.2022, Izvor: Narodne novine

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom

Donesen novi Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvodaGarancija

27.1.2022, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Promjene koje donosi novi Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitaricaGarancija

27.7.2022, Alan Vajda, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

UvodGarancija

27.10.2022, Andrea Skorin, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom

Uputa OPG-ima za otvaranje zaštićenog računa

11.3.2021, Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom

Pravilnik o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda - prodaja i pakiranje alkoholnog picaGarancija

27.7.2022, Kristian Plazonić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvuGarancija

19.7.2022, Izvor: Narodne novine

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom

Pokretanje poslovanja u vezi s hranom (restorani, slastičarnice, mesnice, pekarnice)Garancija

28.10.2020, Darko Graf, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom

Strategija poljoprivrede do 2030.Garancija

4.3.2022, Izvor: Narodne novine

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom

PitanjeGarancija

27.7.2022, Andrea Skorin, Izvor: Verlag Dashöfer

Promjene koje donosi novi Zakon o uporabi pesticidaArhiva

27.10.2021, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Promjene koje donosi novi Zakon o održivoj uporabi pesticidaGarancija

27.10.2022, Alan Vajda, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodacima prehraniGarancija

7.7.2022, Izvor: Narodne novine

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom

Deklaracija o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO-aGarancija

1.4.2022, Izvor: Narodne novine

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom
Najčitaniji članci
više članaka