danas je 28.1.2023

Input:

Članak

21.12.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.01.1 Članak

Andrea Skorin

2023.01.1.1 Novosti koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

Alan Vajda, dipl. iur.

Navedenim tekstom dajemo prikaz novosti koje donosi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, s time da se Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) primjenjuje počevši od 1. siječnja 2019. godine.

Ministarstvo poljoprivrede poslova Republike Hrvatske kao nadležno tijelo državne uprave provelo je u vremenskom periodu od 29. srpnja do zaključno 13. kolovoza 2022. godine javno savjetovanje o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, kako bi Vlada Republike Hrvatske na svojoj 149. sjednici održanoj dana 14. rujna 2022. godine prihvatila prijedlog navedenog zakona, te ga uputila na konačno donošenje Hrvatskom saboru.

Navedenim prijedlogom zakona osigurava se pravni okvir za provedbu ciljeva i mjera poljoprivredne politike te su nužne izmjene i dopune kako bi se osigurala provedba Zajedničke poljoprivredne politike u programskom razdoblju od 2023. do 2027. godine. Na razini Europske unije donesen je pravni okvir za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike prema kojem će se mjere provoditi temeljem strateških planova država članica pa se izmjenama i dopunama Zakona treba osigurati donošenje Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. godine.

Republika Hrvatska je potpisivanjem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji postala stranka Ugovora o Europskoj uniji, kao i Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

Nadalje, u skladu s Odlukom o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom ("Narodne novine", broj 146/20.) i Zaključka Vlade Republike Hrvatske o provedbi zakonodavnih aktivnosti povezanih s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj potrebno je izmijeniti određene odredbe Zakona radi pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Praćenjem stanja i dosadašnje prakse u područjima primjene zakona ocijenjena je potreba dodatnog unaprjeđenja pojedinih normativnih rješenja radi otklanjanja nejasnoća koja prate primjenu pojedinih instituta i normativnih rješenja, odnosno potreba dorade pojedinih rješenja koja su se u praksi pokazala neodgovarajućima.

Trenutno stanje

Zakon o poljoprivredi u primjeni je od 1. siječnja 2019. te se njime uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike, pravila vezana uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjere informiranja i promocije, pravila o jakim alkoholnim pićima, prikupljanje podataka i izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda, nacionalni sustav Codex Alimentarius, zahtjevi kvalitete za hranu i hranu za životinje, sprječavanje nastajanja otpada od hrane, donacija hrane, sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, stavljanje na tržište prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda, ekološka proizvodnja,

Najčitaniji članci
više članaka