danas je 28.1.2023

Input:

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

23.1.2023, Izvor: Narodne novine

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 27/19, 77/20 i 74/22), u članku 14. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. do 14. postaju stavci 4. do 13.

Članak 2.

U

Najčitaniji članci
više članaka