danas je 28.1.2023

Input:

Pravilnik o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture

16.1.2023, Izvor: Narodne novine

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom donosi se popis trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture.

Svrha Pravilnika

Članak 2.

Svrha ovog Pravilnika je donijeti popis trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture odnosno popis pojedinih vrsta i porodica na hrvatskom jeziku s njihovim pripadajućim znanstvenim nazivima.

Primjena Pravilnika

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik odnosi se na proizvode ribarstva i akvakulture iz točaka (a), (b), (c) i (e) Priloga I. Uredbe broj 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni Uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 koji se stavljaju na tržište, odnosno prodaju krajnjem potrošaču ili dobavljaču na veliko.

(2) Ovaj Pravilnik odnosi se na sve ovlaštenike povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i nositelje dozvola za akvakulturu i sve subjekte u poslovanju s hranom koji se bave kupnjom, prijevozom i prodajom proizvoda ribarstva i akvakulture duž distribucijskog lanca i koji su dužni unositi informacije o nazivima proizvoda ribarstva i akvakulture ili prenositi informacije o proizvodima ribarstva i akvakulture ili označavati proizvode ribarstva i akvakulture namijenjene krajnjim potrošačima.

Korištenje popisa

Članak 4.

Ako u ovom Pravilniku nije naveden znanstveni naziv za pojedinu vrstu koja se stavlja na tržište tada se navodi znanstveni naziv porodice kojima ista pripada te pripadajući trgovački naziv na hrvatskom jeziku u skladu s ovim Pravilnikom.

Popis vrsta

Članak 5.

Popis vrsta navodi se abecednim redom znanstvenih naziva vrsta sa trgovačkim nazivima na hrvatskom jeziku:

Znanstveni naziv vrste Trgovački naziv vrste
Abralia andamanica andamanski (enope) lignjun
Abralia veranyi Veranyiev (enope) lignjun
Abraliopsis pfefferi Pfefferov (enope) lignjun
Abramis brama deverika
Acipenser baerii sibirska jesetra
Acipenser gueldenstaedtii jesetra
Acipenser naccarii jadranska jesetra
Acipenser nudiventris sim
Acipenser ruthenus kečiga
Acipenser spp. jesetre
Acipenser stellatus pastruga
Acipenser sturio atlantska jesetra
Acipenser transmontanus bijela jesetra
Alloteuthis afribocana afrička lignjica
Alloteuthis media lignjica
Alloteuthis subulata šiljasta lignjica
Alosa alosa atlantska lojka
Alosa fallax lojka, čepa, srdelun
Alosa immaculata crnomorska haringa
Alosa spp. lojke
Ameiurus spp. somići
Ammodytes spp. tobiasi
Ammodytes tobianus tobias
Anarhichas spp. atlantski vukovi
Anguilla anguilla jegulja
Anthias anthias jera
Aphanius fasciatus obrvan
Aphanopus carbo crni zmijičnjak
Aphanopus spp. zmijičnjaci
Aphia minuta mlječasti glavočić
Apogon imberbis matulčić
Apogon spp. matulčići
Aporrhais pespelecani pelikanovo stopalo
Arbacia lixula crni ježinac
Arca noae kunjka
Arca spp. kunjke
Arctica islandica islandska školjka
Argentina sphyraena srebrenjak
Argentina spp. srebrnjaci
Argyropelecus hemigymnus sjekirica
Argyrosomus regius hama
Argyrosomus spp. hame
Argyrozona argyrozona tesar
Ariosoma balearicum ugorić zlatar
Arnoglossus laterna plosnatica bljedica
Artemia salina artemija
Aspius aspius bolen
Astacopsis gouldi tasmanijski potočni rak
Astacus astacus potočni rak
Astacus leptodactylus uskoškari rak
Atherina boyeri oliga, gavunić
Atherina hepsetus gavun
Atrina spp. dubinska periska
Austroglossus pectoralis južnoafrički list
Austropotamobius pallipes bjelonogi rak
Auxis rochei trup
Auxis thazard trupac
Balistes capriscus kostorog
Ballerus ballerus kosalj
Ballerus sapa crnooka deverika
Barbus barbus mrena
Bathyteuthis abyssicola dubokomorski lignjun
Bellottia apoda tabinjčić
Belone belone iglica
Benthocometes robustus tabinjčić bodljaš
Berryteuthis magister veliki pacifički lignjun
Birgus latro kokosov rak
Blicca bjoerkna krupatica
Boops boops bukva, bugva
Boreogadus saida polarni bakalar
Bothus podas razok
Brama brama grboglavka
Brama spp. grboglavke
Buenia affinis glavočić mreškan
Buglossidium luteum pjegavi list
Callinectes spp. plavi rakovi
Callionymus lyra mišić
Callista chione rumenka
Campogramma glaycos strijela šarulja
Cancer pagurus smeđa rakovica
Caranx crysos plavi trkač
Caranx spp. plavi trkači, šnjurci
Carassius carassius karas
Carassius gibelio babuška, srebrni karas
Carcharhinus plumbeus pas tupan
Carcharodon carcharias velika bijela psina
Carcinus spp. atlantski obalni rakovi
Cardium spp. kapice
Centracanthus cirrus atlantska gira
Cepola macrophthalma kurdela
Cerastoderma edule kapica
Cetorhinus maximus golema psina
Chamelea gallina kokoš
Charonia tritonis Tritonova truba
Chauliodus sloani iglozub
Cheilopogon heterurus poletuša
Cheilopogon spilopterus poletuša
Chelidonichthys lastoviza lastavica
Chelidonichthys lucerna lastavica balavica
Chelidonichthys obscurus kokot barjaktar
Chelidonichthys spp. lastavice
Chelon labrosus cipal putnik
Chimaera monstrosa himera
Chiroteuthis veranii dugokraki lignjun
Chlorophthalmus agassizi zelenočica
Chondrostoma nasus podust
Chromis chromis crnelj
Chromogobius quadrivittatus glavoč pločac
Citharus linguatula patarača
Clarias gariepinus afrički som
Clupea harengus atlantska haringa
Clupea pallasii pacifička haringa
Clupeonella spp. crnomorsko-kaspijske haringe
Conger conger ugor
Conger spp. ugori
Corallium rubrum crveni koralj
Corbicula fluminea azijska školjka
Corculum cardissa srčanka
Coris julis knez
Coryphaena hippurus lampuga
Crangon crangon kozica pjeskulja, smeđa kozica
Crassostrea spp. kamenice
Crassostrea virginica američka kamenica
Ctenopharyngodon idella bijeli amur
Cynoscion spp. sjenke
Cyprinus carpio šaran
Dactylopterus volitans kokot letač
Dalatias licha pas mrkalj, drkovna
Dasyatis pastinaca žutuga
Dentex dentex zubatac
Dentex gibbosus zubatac krunaš
Dentex spp. zubaci
Dicentrarchus labrax lubin, brancin
Dicentrarchus spp. lubini, brancini
Diplodus annularis špar
Diplodus puntazzo pic
Diplodus sargus šarag
Diplodus vulgaris fratar
Dipturus batis volina
Dissostichus spp. antarktičke zubuše
Dolabella auricularia klinski morski zec
Doryteuthis gahi patagonijska lignja
Doryteuthis opalescens kalifornijska lignja
Doryteuthis pealeii dugoperajna lignja
Dosidicus gigas Humboldtov lignjun
Echeneis naucrates golema priljepuša
Echiichthys vipera pauk žutac
Echinoidea morski ježinci
Echinorhinus brucus pas zvjezdaš
Eisenia arborea Arame alga
Eledone cirrhosa bijeli muzgavac
Eledone moschata crni muzgavac
Engraulis anchoita argentinski inćun
Engraulis encrasicolus inćun
Engraulis ringens peruanski inćun
Engraulis spp. inćuni
Ensis spp. škljenci, kapalonge
Epigonus denticulatus smeđi veleokan
Epigonus spp. veleokani
Epigonus telescopus crni veleokan
Epinephelus marginatus kirnja
Epinephelus spp. kirnje
Erimacrus isenbeckii dlakava rakovica
Eriphia verrucosa grmalj
Esox lucius štuka
Eunice spp. veliki morski crvi
Euprymna morsei mimikrijski bobić
Euprymna tasmanica južni bobić
Euthria cornea obični vretenasti rogaš
Euthynnus affinis indopacifički luc
Euthynnus alletteratus luc
Euthynnus lineatus crni luc
Euthynnus spp. lucevi
Eutrigla gurnardus kokot sivac
Exocoetus volitans poletuša
Gadella maraldi tabinjak
Gadus chalcogrammus Aljaški bakalar, Aljaška kolja
Gadus macrocephalus pacifički bakalar
Gadus morhua atlantski bakalar
Gadus ogac grenlandski bakalar
Gadus spp. bakalari
Galeorhinus galeus butor
Galeus melastomus crnouska mačka
Gempylus serpens zmijoskuša
Genypterus blacodes rožnati huj
Genypterus spp. golemi huji
Glycera dibranchiata američki crv
Gobius ater glavoč
Gobius spp. glavoči
Gymnothorax spp. murine
Gymnothorax unicolor murina crnka
Haliotis tuberculata petrovo uho
Harengula spp. haringule
Helicolenus dactylopterus veliki bodečnjak
Helicolenus spp. bodečnjaci
Heliopora coerulea plavi koralj
Hemiramphus spp. polukljune iglice
Heptranchias perlo pas volonja
Heteroteuthis dispar neobični bobić
Heteroteuthis weberi Weberov bobić
Hexanchus griseus pas glavonja
Hippocampus guttulatus konjić dugokljunić
Hippocampus hippocampus konjić kratkokljunić
Hippoglossoides platessoides američki halibut
Hippoglossus hippoglossus halibut
Hippoglossus stenolepis pacifički halibut
Homarus americanus američki hlap, kanadski hlap
Homarus gammarus hlap
Hoplostethus mediterraneus zvjezdook
Hucho hucho mladica, dunavski losos
Hymenocephalus italicus tankorepac okač
Hypophthalmichthys molitrix bijeli glavaš, bijeli tolstolobik
Hypophthalmichthys nobilis sivi glavaš, sivi tolstolobik
Ictalurus punctatus kanalski som
Illex argentinus argentinski lignjun
Illex coindetii lignjun
Illex illecebrosus sjeverni lignjun, atlantski lignjun
Isurus oxyrinchus kučak
Isurus spp. kučci
Jasus spp. rarozi, kameniti jastozi
Kajikia albida bijeli iglan
Katsuwonus pelamis prugasta tuna
Labrus merula vrana
Labrus mixtus smokva
Labrus viridis drozd
Laevicardium crassum srčanka
Laminaria japonica kombu alga
Lamna nasus kučina
Lampanyctus crocodilus gušteran šiljoglavi
Lampanyctus pusillus gušteran šiljoglavi
Lates niloticus nilski ostriž
Leiognathus spp. sapunari
Lepadogaster candolii veliki priljepnjak
Lepadogaster lepadogaster priljepnjak kamenjarčić
Lepidocybium flavobrunneum eskolar
Lepidopsetta bilineata pacifički iverak
Lepidopus caudatus zmijičnjak repaš
Lepidorhombus boscii crnopjega patarača
Lepidorhombus spp. patarače
Lepidorhombus whiffiagonis patarača oštronoska
Lepidotrigla cavillone kokotić oštruljić
Lepidotrigla dieuzeidei kokotić
Lestidiops sphyrenoides štukovčica
Leucaspius delineatus belica
Leuciscus idus jez
Leuciscus leuciscus klenić
Leucoraja circularis smeđa raža
Lichia amia lica
Limanda aspera žutoperajna limanda
Limanda limanda limanda
Limanda spp. limande
Lithodes maja kraljevska kamena rakovica
Lithognathus mormyrus ovčica
Lithognathus spp. ovčice
Lithophaga lithophaga prstac
Lithophaga spp. prstaci
Liza aurata cipal zlatar
Liza ramada cipal balavac
Liza saliens cipal dugaš
Loligo duvauceli indijska lignja
Loligo forbesii lignja pučinka
Loligo japonica japanska lignja
Loligo reynaudii južnoafrička lignja
Loligo uyii mala lignja
Loligo vulgaris lignja
Lophius budegassa grdobina žutka
Lophius piscatorius grdobina
Lophius spp. grdobine
Lota lota manjić
Lutraria oblonga duguljasta školjka
Lutraria spp. koritnice
Luvarus imperialis pjevčina pučinka
Macrobrachium spp. velike slatkovodne kozice
Macroramphosus scolopax šljuka
Macruronus magellanicus oslić hoki
Macruronus novaezelandiae oslić hoki
Maja squinado velika rakovica, grancigula
Mallotus villosus kapelin
Melanogrammus aeglefinus bakalarka
Melanostigma atlanticum atlantski mekousnik
Menticirrhus spp. atlantski korafi
Mercenaria mercenaria tvrda ladinka
Najčitaniji članci
više članaka