danas je 28.1.2023

Input:

Prikaz programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. do 2026.godine

21.12.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.01.1.4 Prikaz programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. do 2026.godine

Alan Vajda, mag. iur.

Navedenim tekstom dajemo prikaz Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. godine do 2026. godine koji je objavljen u Narodnim novinama br. 140/2022.

Usprkos značajnim površinama poljoprivrednog zemljišta, Republika Hrvatska je ispod prosjeka Europske unije po produktivnosti prirodnih resursa i po učinkovitosti kojom ih koriste poljoprivredna gospodarstva. Učinkovito korištenje poljoprivrednog zemljišta na velikom dijelu površina ograničeno je i zbog toga što postoji znatan broj usitnjenih, međusobno udaljenih, obradivih površina.

Postupcima komasacije namjerava se smanjiti broj zemljišnih parcela po jednom vlasniku/korisniku, a povećat će se površina pojedine parcele. Komasacija ne doprinosi samo boljim ekonomskim učincima već utječe na razvoj i povećanje kvalitete života u ruralnim područjima, što u konačnici dovodi do smanjenja iseljavanja iz ruralnih prostora.

Dio pripremnih aktivnosti proveden je tijekom 2021. godine kada je upućen poziv prema JLP(R)S za iskaz interesa za provedbu komasacije te započinju aktivnosti na pripremi informativne kampanje, aktivnosti koje se odnose na odabir područja na kojima će se provoditi projekti, odnosno započete su pripremne aktivnosti za izradu idejnih rješenja, gdje su uključena i druga tijela državne uprave u čijem su djelokrugu propisi i postupanja koja će imati utjecaj na trajanje dijela postupka komasacije (Državna geodetska uprava, Ministarstvo pravosuđa i uprave u dijelu poslova koji obuhvaćaju izmjeru, upise u katastar i zemljišne knjige i sl.).

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske predstavlja nadležno tijelo za upravljanje, provedbu i praćenje provedbe ovoga Programa, te je ono putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja u periodu od 30. rujna do 8. listopada 2022. godine provelo javno savjetovanje za koje je izvješće dostupno od 15. studenog 2022. godine, s time da je Program komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. godine do 2026. godine, dostupan

Najčitaniji članci
više članaka