danas je 29.11.2022

Input:

Promjene koje donosi novi Zakon o održivoj uporabi pesticida

27.10.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.04.1.1 Promjene koje donosi novi Zakon o održivoj uporabi pesticida

Alan Vajda, dipl.iur.

Navedenim člankom dajemo pregled promjena koje donosi novi Zakon o održivoj uporabi pesticida koji je objavljen u Narodnim novinama br. 46/22.), a koji je u primjeni od 23. travnja 2022. godine.

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske kao nadležno tijelo državne uprave putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja u periodu od 23. veljače do zaključno 25. ožujka 2021. godine provelo je javno savjetovanje o prijedlogu novog Zakona o održivoj uporabi pesticida, s time da je navedeni zakon u primjeni od 23. travna 2022. godine te je zamijenio dotadašnji Zakon koji je donesen 2014. godine.

S obzirom na to da je Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske donijelo navedeni Zakon, istim se uređuje Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida, sustav izobrazbe profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika, uporaba elektroničkih vjerodajnica odgovarajuće razine za pristup Fitosanitarnom informacijskom sustavu, sustav distribucije i prodaje pesticida, rukovanje pesticidima, skladištenje i postupanje s ambalažom pesticida i ostacima u ambalaži, vođenje zbirki podataka i vođenje evidencija, uporaba i redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida, informiranje javnosti i podizanje razine svijesti o pesticidima, mjere za smanjenje rizika od uporabe pesticida i temeljna načela integrirane zaštite bilja, posebni postupci i uporaba pesticida, primjena iz zraka, obavještavanje javnosti, posebne mjere zaštite okoliša, smanjenje uporabe pesticida i smanjenje rizika u određenim područjima, zaštita pčela pri primjeni pesticida, primjena pesticida na javnim i zelenim površinama, pokazatelji rizika, pružanje usluga tretiranja, izvješćivanje i razmjene informacija, ovlaštene stručne institucije i zadaće ovlaštenih stručnih institucija, Povjerenstvo za pesticide, naknade i prekršaji te nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

Naime, svrha je ovoga Zakona postizanje održive uporabe pesticida, smanjenje rizika i negativnih učinaka od uporabe pesticida na način koji osigurava visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti, uvođenje obvezne primjene temeljnih načela integrirane zaštite bilja za suzbijanje štetnih organizama bilja i alternativnih pristupa i tehnika, kao što su nekemijske mjere zaštite bilja radi postizanja održive i konkurentne poljoprivrede.

Također, ističemo da su stručna tijela za provedbu ovoga Zakona:

1. Ministarstvo poljoprivrede

2. HAPIH

3. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

4. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti

5. Poljoprivredni institut Osijek

6. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

7. Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo jedinica područne

Najčitaniji članci
više članaka