danas je 28.1.2023

Input:

Promjene koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

27.10.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.04.1.4 Promjene koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Alan Vajda, mag.iur

Navedenim člankom dajemo prikaz najznačajnijih promjena koje bi trebao donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18. i 32/19.), odnosno kojim se unaprjeđuje važeće stanje osnovnog regulatornog okvira OPG-ova kao strateški važnih organizacijskih oblika poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske kao nadležno tijelo državne uprave za područje poljoprivrede provelo je u razdoblju od 29. srpnja do zaključno 13. kolovoza 2022. godine javno savjetovanje o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, time da je isti od strane Vlade Republike Hrvatske upućen u daljnju proceduru radi donošenja Hrvatskom saboru 15. rujna 2022. godine.

Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ("Narodne novine“, br. 29/18. i 32/19.) utvrđeni su uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na OPG-u kao organizacijskom obliku, način i uvjeti za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odgovornost, prava i obveze nositelja OPG-a i članova OPG-a, utvrđuju se nadležna tijela i nadzor u primjeni Zakona.

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu predstavlja osnovni pravni regulatorni okvir koji na jednom mjestu uređuje prava i obveze OPG-ova kako bi poduzetnici u svojstvu fizičkih osoba koji posluju kao OPG-ovi bili prepoznatljivi kao subjekti u gospodarskom poslovanju.

Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, isti je definiran kao organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika koji ima svojstvo fizičke osobe, a predstavlja ga nositelj kao odgovorna osoba.

Nadalje, OPG obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti sa svrhom ostvarivanja dohotka ili dobiti proizvodnjom i prodajom proizvoda ili pružanjem usluga na tržištu, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji.

Fizička osoba koja zbog samostalnog obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede ima ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva veću od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti od 3000 eura i/ili koja je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit u skladu s posebnim propisima, ako odabere organizacijski oblik OPG-a, upisuje se u Upisnik OPG-ova u skladu sa Zakonom o OPG-u.

Nositelj OPG-a radi stvaranja dohotka samostalno i trajno

Najčitaniji članci
više članaka