danas je 28.1.2023

Zakonodavstvo i praksa u djelatnostima povezanim s hranom
Glavni urednik

Poštovani čitatelji,

U ovome broju, donosimo Vam ključne informacije i novosti vezane uz uvoz ekološke (organske) hrane u EU u 2022. godini, krivotvorenje (patvorenje) hrane uz aktualne rezultate dobivene empirijskim istraživanjem, Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, novine kod uređenja poljoprivrednog zemljišta i konačno, Opća načela o informacijama o hrani s naglaskom na praksu poštenog informiranja. Dosadašnja iskustva u EU, ukazala su na trend smanjenja uvoza ekološke (organske) hrane u Europsku uniju, počev od 2019. godine. Valja napomenuti kako se prodaja organske hrane u Europskoj uniji više nego udvostručila tijekom posljednjeg desetljeća, a potražnja za njom kontinuirano raste. Sukladno tim trendovima, donosimo Vam ključne informacije o tome što su to ekološki (organski) proizvodi, što znači EU logotip na prehrambenim artiklima, koje su zakonodavne novosti u 2022. godini i na koji način se u RH provodi poljoprivredna inspekcija ekoloških proizvoda pri uvozu u carinskim skladištima ili na mjestu odredišta, bez obzira na podrijetlo.

U idućem članku, krivotvorenje (patvorenje) hrane donosimo Vam informacije o prijevarama i krivotvorenjima (patvorenjima) u vezi s hranom te važne točke EU Uredbe br. 2017/625 o službenim kontrolama, koja propisuje primjenu legislative na području hrane i sigurnosti hrane, cjelovitosti i zdravstvene ispravnosti hrane u svakoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije hrane, uključujući pravila kojima je cilj osigurati poštene prakse u trgovini i zaštititi interese potrošača i informacija za potrošače. Osim toga, tu su i podatci o najčešće krivotvorenoj hrani, koordiniranoj EU akciji kontrole bilja i začina te u konačnici, dobiveni relevantni rezultati istraživanja i analize određenih uzoraka hrane.

Relevantne i aktualne informacije možete saznati i u članku o novom Pravilniku o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda. U navedenom članku dajemo prikaz novog Pravilnika o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 130/21 te se primjenjuje od 9. prosinca 2021. godine. U pretposljednjem članku, donosimo Vam novine kod uređenja poljoprivrednog zemljišta. U zakonodavnoj proceduri nalazi se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu pa se stoga u članku stavlja naglasak na najznačajnije promjene koje će proizaći iz tog područja. U zadnjem članku, donosimo Vam opće ciljeve, načela kojima se uređuju obvezne informacije o hrani i prakse poštenog informiranja prema novim i aktualnim Uredbama EU. Važno je za napomenuti kako se sve navedeno primjenjuje kako na oglašavanje, tako i na prezentiranje hrane.

U rubrici pitanja/odgovori, donosimo Vam odgovore na dva pitanja vezana uz popunjavanje analitičkog izvješća i uvjete za unos deklarirane robe u HACCP sustav te zakonske zahtjeve za označavanje hrane na primjeru ambalaže piva.

Što možete pronaći u online časopisu?

• Autorske članke o označavanju hrane, Eu propisima o hrani, higijenskom minimumu, označavanju prehrambenih aditiva, službenoj kontroli uvoza hrane i dr.
• Propise i Pravilnike koji uređuju pitanje deklariranja
• Zakonodavne promjene u području hrane
• Primjere iz sudske prakse

Koje su pogodnosti online časopisa?

• Mogućnost postavljanja individualnih pitanja stručnjacima pismenim putem

• Online časopis je novi način učenja i pouzdan izvor aktualnih informacija. Članke možete čitati na računalu, laptopu, tabletu ili pametnom telefonu, a možete ih preuzeti na računalo i čitati u PDF formatu ili isprintati.

• Časopis izlazi kvartalno i novi broj dolazi na Vaš email u PDF formatu, a svaki dan u mjesecu u bilo koje vrijeme možete na onngas.dashofer.hr pregledavati sve do sada objavljene tekstove uz pomoć tražilice

Tim autora:

mr.sc Koraljka Knezić, dipl.ing.preh.teh

U zdravstveno-sanitarnom sustavu provodi 15 godina, od početka rada obavlja poslove vezane uz Europsku uniju od čega 13 godina obavlja sanitarno-inspekcijske nadzore. Aktivno je sudjelovala u pregovaračkom timu za pridruživanje EU poglavlje 12. – „Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor“ od početnog „screeninig“ procesa do završetka pregovora. Sudjelovala je u nizu procjeniteljskih misija Ureda za hranu i veterinarstvo, Ureda Opće uprave Europske komisije za zdravlje i zaštitu potrošača čime je stekla važna iskustva o načinu provjere i provedbe EU propisa.  Predstavnik je  Republike Hrvatske u radnoj skupni Europske komisije za provedbu Uredbe (EZ)  669/2009  o povećanoj razini službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla.

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja radnog, socijalnog, građanskog postupovnog, trgo­vačkog i ovršnog prava u pravnim i ekonomskim časopisima. Stručne radove objavio je u časopisima: „Pravo u gospodarstvu“, „Radno pravo“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Financije, pravo i porezi“, „Tim4pin magazin“ i dr.

Tomislava Furčić, dipl.iur.

Odvjetnica sa 16 godina radnog iskustva u praksi, ovlašteni zastupnik za žigove pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo te pri EUIPO (European Union Intellectual Property Office) kao europski zastupnik za žigove i dizajn. Ima certifikat iz područja javne nabave te certifikat - Internal Quality Auditor. Autorica je članaka iz područja prava društava, prava intelektualnog vlasništva i radnog prava na hrvatskom i engleskom jeziku, a ima i položen ispit za stručnjaka zaštite na radu. Član je Žalbenih vijeća za područje žigova, industrijskog dizajna i oznaka zemljopisnog podrijetla od 2015. godine. Područje interesa su joj: pravo društava, pravo intelektualnog vlasništva, trgovačko pravo, javna nabava te radno pravo.

Darko Graf, dipl.iur

Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se najčešće susreće s pitanjima i problematikom radnog, ovršnog i građanskog prava.

 
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Trenutno nema online seminara, ali novi će biti dostupni uskoro.

SADRŽAJ
Najčitaniji članci
više članaka